Mitä työnantajat arvostavat työntekijässä?

Kysyimme työnantajilta, millaisia piirteitä he arvostavat työntekijässä. Jokaisen työnantajan oman vastauksen löydät sellaisenaan työnantajien esittelyistä. Tähän artikkeliin listasimme viisi yleisintä ominaisuutta, joita työnantajat kertoivat arvostavansa työnhakijoissa.

1. Ammattitaito

Jokainen työnantaja sanoi arvostavansa ammattitaitoa työnhakijassa, mikä ei varmasti yllätä ketään. Ammattitaidossa on kuitenkin useampia tasoja; aloittelevalta kuljettajalta ei tietenkään odoteta samoja asioita kuin kokeneelta. 

Uransa alussa olevien metsäkoneen- tai puutavara-autonkuljettajien kohdalla tärkeintä on hallita perusasiat, jotka koulutuksissa opetetaan. Kun perusasiat ovat hyvin hallussa, työvalmentajat yhdessä työnantajan kanssa auttavat työhön alkuun, ja työkaverit pystyvät neuvomaan, miten asioita kannattaa käytännössä suunnitella ja tehdä. Hyvällä asenteella ja motivaatiolla voi kehittyä erinomaiseksi ammattilaiseksi, vaikka aikaisempaa työkokemusta ei olisi.

Kokeneille kuljettajille on paljon kysyntää ja huippuosaajista käydään kovaa kilpailua. Kuljettajien täytyy työssään huomioida sovitut työohjeet ja aikataulut. Tekijät, jotka suunnittelevat työnsä taitavasti, erottuvat edukseen. Hyvällä suunnittelulla he pystyvät tekemään työnsä laadukkaasti, tehokkaasti ja huolellisesti ajallaan. On selvää, että tällaiset huippukuljettajat ovat yrityksille arvokkaita!

2. Luotettavuus 

Ilman luottamusta työsuhde ei toimi. Kuljettajilla on hallussaan kalliit kalustot ja työ tehdään itsenäisesti. Kukaan ei ole vahtimassa työmaalla, saapuuko työntekijä paikalle vai ei. Itsenäisessä työssä on sekä vapautta että vastuuta. Työnantajan on voitava luottaa työntekijäänsä täysi, ja yhtälailla työntekijän on voitava luottaa työnantajaansa. 

Luottamus perustuu loppujen lopuksi yksinkertaisiin asioihin: Siihen että tullaan töihin, kun on sovittu ja ilmoitetaan, kun tullaan kipeäksi. Yritetään parhaansa metsässä ja tiellä. On myös tärkeää, että työntekijät soittavat, kun jokin mietityttää tai tulee ongelma. Siksi luottamukseen liittyy vahvasti avoimuus ja kommunikointi. Kun asioista puhutaan avoimesti ja luottamus on molemminpuolista, kaikista asioista voidaan sopia ja tilanteista selvitä yhdessä.

3. Hyvä tyyppi

Kaikki taidot voidaan oppia. Vaikeampaa on opettaa, kuinka toisia kohdellaan mukavasti. Työnantajat kertovat arvostavansa hyviä tyyppejä ja ottavansa heitä mielellään töihin. Moni työnantaja pohtii rekrytointeja myös henkilökemioiden osalta, sillä työyhteisössä saavutettu hyvä yhteishenki koetaan tärkeäksi. Moni haluaa vaalia hyvää ilmapiiriä ja toivoo samaa myös uusilta työntekijöiltä.

Hyvällä tyypillä on työnantajien mielestä taito ajatella asioita useammasta näkökulmasta, ei vain omasta. Vaikka metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajien työ on pääosin itsenäistä työtä, alalla korostuvat hyvät sosiaaliset taidot ja asiakaspalveluhenkisyys. 

Positiivisuus ja huumorintaju ovat molemmat piirteitä, joita työnantajat arvostavat. Ne vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin sekä edesauttavat töissä jaksamista ja viihtymistä. Kun työporukalla on mukavaa keskenään, myös työn tekeminen on mukavampaa.

4. Itseohjautuvuus 

Kuljettajat ovat tekijöitä, joiden ahkeruutta voi huoletta katsoa ylöspäin. Työnantajat arvostavat kuljettajille ominaista piirrettä, mikä saa tarttumaan toimeen. Kuljettajan työ ei onnistu, jos ei pysty johtamaan itseään, sillä työ tehdään pääosin yksin tai parin kanssa. 

Työ ei myöskään aina ole pelkkää herkkua: Työympäristönä metsä ja maantie tarjoilee monenlaista. Olosuhteet voivat toisinaan olla hyvinkin haastavat. Metsässä voi olla pimeää, ulkona pakkasta ja tiet huonossa kunnossa, jolloin aikainen aamu ei ole helpoimmasta päästä. Silloinkin on saatava itsensä hyppäämään ratin taakse ja pidettävä pää kylmänä. 

Itsensä johtaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asioiden kanssa pitäisi jäädä yksin. Päinvastoin. Työnantajat näkevät itseohjautuvuuden myös kykynä kysyä ja pyytää apua. Jos työntekijä kohtaa pulman, siitä kannattaa kertoa työnantajalle tai koko työporukalle. Kalleimmat virheet tulevat usein silloin, kun asioiden kanssa yritetään pärjätä yksin. Kun pulma tuodaan porukan tietoon, voidaan yhdessä miettiä, miten edetään. Apu on aina saatavilla, kunhan sitä kysyy!

5. Motivaatio

Harvasta asiasta tulee hyvä silloin, kun kiinnostuskiikarit jätetään kotiin. Heikko motivaatio ei palvele tekijää itseään eikä työnantajaa tai asiakkaita. Työnantajat kertovat arvostavansa hyvää sisäistä motivaatiota, halua oppia ja kunnianhimoa. Monessa yrityksessä arvostetaan oman työnteon kehittämistä ja halua jakaa hyvät käytännöt myös työkavereille. 

Korkea motivaatio tulee siitä, että haluaa tehdä työtä, josta voi olla ylpeä. Kuljettajan työ on vaativaa ja hyvään lopputulokseen pääseminen ei käy tuosta vain. Työnantajat tietävät kuitenkin kokemuksesta, että hyvällä motivaatiolla kenestä tahansa voi tulla huippukuljettaja. Hyvää asennetta seuraavat myös muut hyvät ominaisuudet!

Takaisin ylös